Uw gegevens wijzigen

Service informatie, zoals veranderingen in uw collectieve verzekering (o.a. premiewijzigingen), ontvangt u altijd per e-mail.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen, hebben wij beschreven in ons privacy statement.